افتخارات و تقدیر نامه ها

دریافت تندیس بزرگان کارآفرینی کشور (آقای دکتر هادوی‌نیا)

لوح سپاس آسایشگاه کهریزک

لوح سپاس دومین کنفرانس ملی دانشکده مدیریت

لوح سپاس دانشگاه علوم اقتصادی

تندیس بزرگان کارآفرینی کشور

تندیس بزرگان مهارت و آموزش برتر

لوح سپاس نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

تندیس نمایشگاه روابط عمومی

لوح سپاس اتاق بازرگانی صنایع و معادن یزد

لوح سپاسگزاری پیشرفت صنعت

لوح سپاس نمایشگاه روابط عمومی

لوح سپاس پادگان نبوت

نمایش 1 تا 14 از 14