سبد خرید
سبد خرید خالی است

افتخارات و تقدیر نامه ها

دریافت تندیس بزرگان کارآفرینی کشور (آقای دکتر هادوی‌نیا)

لوح سپاس آسایشگاه کهریزک

لوح سپاس دومین کنفرانس ملی دانشکده مدیریت

لوح سپاسگزاری پیشرفت صنعت

لوح سپاس پادگان نبوت

لوح سپاس نمایشگاه روابط عمومی

لوح سپاس اتاق بازرگانی صنایع و معادن یزد

تندیس نمایشگاه روابط عمومی

لوح سپاس نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

تندیس بزرگان مهارت و آموزش برتر

تندیس بزرگان کارآفرینی کشور

لوح سپاس دانشگاه علوم اقتصادی