اعلان عمومی

لزوم مداومت در انجام امور

تاريخ تنظيم: شنبه 9 آبان ماه 1394 تعداد بازدید 2095
لزوم مداومت در انجام امور
كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است. حضرت علی(ع)

  ارسال به دوستان
اشتراک گذاری