اعلان عمومی

لزوم صبر برای ساختن

تاريخ تنظيم: شنبه 9 آبان ماه 1394 تعداد بازدید 1878
آموخته‌ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید
پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

لزوم مداومت در انجام امور
كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است. حضرت علی(ع)

  ارسال به دوستان
اشتراک گذاری