اعلان عمومی

لذت زندگی از منظر شکسپیر

تاريخ تنظيم: شنبه 9 آبان ماه 1394 تعداد بازدید 1900

- شکسپیر گفت:
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
... برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...
زندگی کوتاه است ...
پس به زندگی ات عشق بورز...
خوشحال باش
و لبخند بزن
فقط برای خودت زندگی کن و ...
قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن
قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن
قبل از تنفر ؛ عشق بورز
زندگی این است...
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر


 

  ارسال به دوستان
اشتراک گذاری